Chúng tôi tham gia thiết kế hệ thống điện, điều khiển tự động, lập trình phần cứng, phần mềm PLC, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA, HMI… đề xuất hệ thống điều khiển thích hợp và tối ưu theo yêu cầu của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.